Med bakgrund som fotograf bedriver Carl-Oskar Linné en konstnärlig praktik som bottnar i utforskandet av bebyggda platser, i synnerhet med fokus på hemmet. Arbeten befinner sig parallellt på två olika plan, en som mer berör politiska frågor, som hemmet som ett instrument i den nya marknadsideologin, och ett annat plan som rör det mest privata i det som utgör hemmet: ensamhet, familjerelationer och samhällets press på individen. Inga av verken hör enbart hemma i ett av dessa plan utan snarare är det en central av arbetena att blanda samman dessa delar. Uttryck varieras med olika tekniker, men text är centralt. Flera verk har tagit form som skyltar. Linné arbetar också med fotografi och film samt med verk där citat och slogans återanvänds.

 

With a background as a photographer, Carl-Oskar Linné’s artistic practice is rooted in the investigation into constructed sites, with a particular focus on the home. Works shift back and forth between a more overtly political position, such as when looking into the home as an instrument in the new market ideology, and at another level that is about the most private and personal regarding the home: loneliness, family relations and society’s pressure on the individual. None of the works exclusively belong in one of these places, rather it is central that these positions mingle just like in reality. Medias are varied, but text is central. Several works has taken its shape as signs. Linné also works photographically, with film and with reuse of quotes and slogans.

CV

Carl-Oskar Linné

 

Born 1983 in Ängelholm, Sweden. Based in Stockholm.

t: +46 709696441 e: info@carl-oskar.com

 

 

EDUCATION

2015 - 2016 Research studies (post-mfa), “Critical Habitats”, Royal Institute of Art Stockholm

2011 - 2013 MFA, dept of art, "Art in the Public Realm", Konstfack, Stockholm

2010 - 2011 Exchange, dept of art, Konstfack, Stockholm

2008 - 2011 BFA, National Academy of the Arts Bergen, Norway

 

SOLO- & DUO EXHIBTIONS

2017 TBA, Babel, Trondheim, Norway

2012 REAL WORLD or places that don't exist (duo with Marius Moldvær), Galleri W37, Stockholm

2011 HEM (solo), Galleri Konstfack, Stockholm

2008 A Year (solo), 0fr Galerie, Paris, Frankrike (curated by Kate van den Boogert)

 

GROUP EXHIBITIONS

2017 TBA, Bodø Kunstførening, Bodø, Norway

2017 TBA, BOA, Oslo, Norway

2017 Then one thing led to another, Fotogalleriet, Oslo, Norway

2016 Examensutställning, Royal Institute of Art, Stockholm

2015 Experiment Stockholm (curated by Jan Rydén, part of Maretopia), Färgfabriken, Stockholm

2015 No things to hang (curated by Luisa Tresca), Gaffa, Sydney, Australien

2013 Let's pretend we live here (curated by Heather Jones and Sally Müller), Lokalrätten/Atelier 123/Cigarrvägen Tretton/Konstapoteket, Stockholm

2013 Never Mine (with Gruppe 11), Kurant, Tromsø, Norway

2013 24 Spaces, Malmö Konsthall, Malmö

2013 Vårutställningen, Konstfack, Stockholm

2012 Følgene (with Gruppe 11), Cirkulationscentralen, Malmö

2012 Ett riktigt hem (curated by Eva Asp, Sven-Harrys, Stockholm

2012 Følgene (with Gruppe 11), Bergen Kjøtt, Bergen, Norway

2011 One Night Only (with Gruppe 11), UKS, Oslo, Norway

2011 Across the Bering Strait and Other Tall Tales, Malt Cross Gallery and Lee Rosy's, Nottingham, Storbritannien

2011 Undertoner (with Gruppe 11, curated by Gard Frantzen), Wizard Gallery, Oslo, Norway

2011 Fluktforsøk (with Gruppe 11), KNIPSU, Bergen, Norway

2011 What matters, Fensalen, Bergen, Norway

2010 Cliffhanger, Galleri Kronborg, Bergen, Norway

2010 The Fix, Kvarteret, Bergen, Norway

2009 Sudden Exposure, Rom 8, Bergen, Norway

2009 Constructing Neverland, Galleri Fisk, Bergen, Norway

2007 Different Strokes, Malmö, Sweden

 

NON EXHIBITIONS

2017 Residency at Sula Fyr & LKV Trondheim, Norway

2017 Collaborative project/researcharbete with Marius Moldvær i Norra Finland, Norway and Sweden

2015 Symposium Experiment Stockholm, Färgfabriken, Stockholm (showing work/presentation)

2015 Floating School #Maretopia, Gröndals Båtklubb, Stockholm (lecture/talk)

2014 Tallkott Talk, Brunkebergs Torg, Stockholm (lecture/talk with Jens Evaldsson)

2013 Kråkeslottet/Art i Juli, Senja, Norway (residency with Gruppe 11)

2013 Common Show, Tensta Konsthall, Stockholm (production of and clip in live-TV-show)

2012 REAL WORLD or places that don’t exist (publication with Marius Moldvær)

2011 Non-Fiction, Broadway Withia Arts, Nottingham, Storbrittanien (lecture/performance)

2011 Non-Fiction, Konstfack, Stockholm (lecture/performance)

2011 Kvadratmeterpris, Tollare, Nacka (presentation of proposal for public arwork)

2011 Følgene (publication with Gruppe 11)

2011 Fluktforsøk (publication with Gruppe 11)

 

GRANTS

2016 Mobility support, Kulturkontakt Nord

2014 - 2017 Stockholm Stad Studio grant

2013 Eva and Hugo Bergmans Foundation - Royal Academy of Fine Arts

2012 Winfried Fischers Foundation

 

PRESS

2013 Nordlys – Kollektiv kunst på Kurant

2012 Dagens Nyheter – “Ett riktigt hem – en replik på en replik” på Sven-Harrys konstmuseum, Stockholm

2012 Upsala Nya Tidning – Ett hem har många skepnader

2012 Svenska Dagbladet – Vad ett hem kan vara

2012 Ytter – Bilaterale Relasjoner

 

OTHER

Exhibition producer at Tensta Konsthall

Lead admin at Platform Stockholm (studio collective with ~100 artists and gallery)

Previously employed at Beckmans Designhögskola (vice chancellor and teacher assistant), Bonniers Konsthall (assistant exhibition producer,  guide) and  15th International Bakhtin Conference – Södertörns Högskola/Royal Institute of Art (coordinator)

Member of the artist collective Gruppe 11